ćwiczenia bezpieczeństwa aleksandra

Ćwiczenia na terenie Terminala „Aleksandra”

Zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniu 26 kwietnia odbyły się ćwiczenia praktyczne – manewrowe  mające na celu przećwiczenia procedur przyjętych w Zewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym /ZPOR/ celem jego aktualizacji oraz przygotowanie służb ratowniczych do ewentualnych działań w tym zakresie.

Ćwiczenia na terenie Terminalu Przeładunkowo – Składowego „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach odbyły się w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Scenariusz ćwiczeń odbywających się cyklicznie na terenie zakładu dużego ryzyka powstania awarii przemysłowej jakim jest terminal ALEKSANDRA zakładał, że na stanowisku przeładunkowym podczas rozładunku składu cystern kolejowych szerokotorowych wskutek poluzowania hamulca nastąpiło przemieszczenie całego składu cystern. W drugiej cysternie dochodzi do rozerwania węża fazy ciekłej pomiędzy zaworem przyłączeniowym a złączem zrywalnym. Zawór denny z niewiadomych przyczyn pozostał w pozycji otwartej, co doprowadziło do wycieku gazu na zewnątrz cysterny kolejowej. W chwilę po tym następuje zapłon uwolnionego gazu a wysoka temperatura wytworzona w procesie spalania zaczyna nagrzewać płaszcz cysterny kolejowej.

Zachodzi uzasadniona obawa wybuchu fizycznego typu Bleve oraz powstanie zjawiska kuli ognia FIRE BALL.

W ćwiczeniach wzięły udział:

  1. pracownicy terminala „ALEKSANDRA”,
  2. jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Małaszewicz (3 zastępy) oraz Biała Podlaskiej (4 zastępy) w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „BIAŁA -1”.
  3. oraz 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bialskiego z Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego zadysponowanych przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Białej Podlaskiej.

W ćwiczeniach uczestniczyli jako obserwatorzy i zaproszeni goście:

  1. przedstawiciele: komend powiatowych i miejskich PSP z województwa lubelskiego, KW PSP w Lublinie,  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Białej Podlaskiej, Urzędu Gminy w Terespolu oraz innych zakładów dużego ryzyku usytuowanych na terenie gminy Terespol.