Miesiąc: czerwiec 2018

Dodane przez:
Grupa Horeglad
28 czerwca 2018

Zmieniamy się dla Was…..

Trwa przebudowa i rozbudowa terminalu gazu płynnego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie jego funkcjonalności. Plan modernizacji obejmuje między innymi:

– wykonanie pomostów obsługowych dla potrzeb obsługi cystern górnozaworowych przy torze szerokim, umożliwiających wejście na górny płaszcz cysterny;
– wykonanie dwóch dodatkowych stanowisk rozładunku autocystern;
– wykonanie instalacji zraszania na wszystkich stanowiskach cystern kolejowych i autocystern oraz instalacji zraszania dennic zbiornikowych;
– montaż dodatkowego zbiornika wody p-poż. o pojemności użytkowej ok. 900m³;
– przebudowę instalacji przesyłowej gazu płynnego, wody p-poż. oraz elektrycznych.

Prace przy modernizacji Terminalu idą pełną parą, a ich postęp z dnia na dzień jest coraz bardziej widoczny.

Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2018r. Będzie bezpiecznie i nowocześnie!

Czytaj więcej