Modernizacja i rozbudowa Terminalu gazu płynnego „ALEKSANDRA” zakończona

W sierpniu została zakończona inwestycja na Terminalu gazu płynnego „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie jego funkcjonalności. W ramach prac zwiększających bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru wykonano instalację zraszania na wszystkich stanowiskach przeładunkowych oraz zamontowano dodatkowy zbiornik wody p-poż. o pojemności użytkowej ok. 900m³. Dodatkowo zmodernizowano i wprowadzono szereg udogodnień i zabezpieczeń na instalacjach, umożliwiających szybkie wykrywanie i reagowanie w sytuacji zagrożenia. W celu poprawy bezpieczeństwa pracowników wykonano pomosty do obsługi cystern górnozaworowych. Modernizacja miała na celu również zwiększenie wydajności terminalu, co osiągnięto poprzez wykonanie dwóch dodatkowych stanowisk rozładunku autocystern oraz przebudowę instalacji przesyłowej gazu płynnego w sposób umożliwiający skrócenie czasu przeładunku, a także jednoczesny przeładunek dwóch różnych produktów.
Teraz czas na rozbudowę terminalu ładunków masowych. Prace już ruszyły!

 

Zdjęcia po modernizacji