admin_cyber - Terminal Aleksandra

W dniu 28 czerwca 2023 roku odbyły się ćwiczenia manewrowe sprawdzające Zewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele zakładu oraz podmioty przewidziane do realizacji zadań, zgdonie z proceduramizawartymi w planie ratowniczym oraz wybrane siły i środki kompanii gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Wyżyna”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego „BIAŁA-1” oraz Pluton Ratowniczy OSP Biała Podlaska.

Poniżej przedstawiamy relację z tego wydarzenia.