Zgodnie art. 4ba ust 1 ustawy „Prawo energetyczne” publikujemy wykaz przedsiębiorstw, którym świadczymy usługi przeładunku i magazynowania (aktualizacja: 30.06.2024r.). Zobacz aktualny wykaz:

Zobacz wykaz

W sierpniu została zakończona inwestycja na Terminalu gazu płynnego „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie jego funkcjonalności. W ramach prac zwiększających bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru wykonano instalację zraszania na wszystkich stanowiskach przeładunkowych oraz zamontowano dodatkowy zbiornik wody p-poż. o pojemności użytkowej ok. 900m³. Dodatkowo zmodernizowano i wprowadzono szereg udogodnień i zabezpieczeń na instalacjach, umożliwiających szybkie wykrywanie i reagowanie w sytuacji zagrożenia. W celu poprawy bezpieczeństwa pracowników wykonano pomosty do obsługi cystern górnozaworowych. Modernizacja miała na celu również zwiększenie wydajności terminalu, co osiągnięto poprzez wykonanie dwóch dodatkowych stanowisk rozładunku autocystern oraz przebudowę instalacji przesyłowej gazu płynnego w sposób umożliwiający skrócenie czasu przeładunku, a także jednoczesny przeładunek dwóch różnych produktów.
Teraz czas na rozbudowę terminalu ładunków masowych. Prace już ruszyły!

Trwa przebudowa i rozbudowa terminalu gazu płynnego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie jego funkcjonalności. Plan modernizacji obejmuje między innymi:

– wykonanie pomostów obsługowych dla potrzeb obsługi cystern górnozaworowych przy torze szerokim, umożliwiających wejście na górny płaszcz cysterny;
– wykonanie dwóch dodatkowych stanowisk rozładunku autocystern;
– wykonanie instalacji zraszania na wszystkich stanowiskach cystern kolejowych i autocystern oraz instalacji zraszania dennic zbiornikowych;
– montaż dodatkowego zbiornika wody p-poż. o pojemności użytkowej ok. 900m³;
– przebudowę instalacji przesyłowej gazu płynnego, wody p-poż. oraz elektrycznych.

Prace przy modernizacji Terminalu idą pełną parą, a ich postęp z dnia na dzień jest coraz bardziej widoczny.

Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2018r. Będzie bezpiecznie i nowocześnie!

Szanowi Państwo! Z wielką dumą prezentujemy Państwu Grupę Horeglad – nową markę łączącą grupę firm oferujących szerokie usługi z zakresu: budowy dróg, przeładunku towarów masowych i gazu, sprzedaży soli drogowej, kruszyw drogowych i wiele innych!

 

Geneza i cel

Od dawna czyniliśmy przygotowania do podjęcia poważnych kroków w stronę poprawy identyfikacji naszych firm i usług. Oto jesteśmy: Grupa Horeglad jako nowa marka zrzaszająca firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna (w skład której wchodzą również Wytwórnia Mas Bitumicznych w Woskrzenicach Dużych oraz Wytwórnia Betonu w Sielczyku), Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa „TRASA” (w skład której wchodzi również Terminal Przeładunkowo-Składowy „Aleksandra” oraz Hurtownia Farb i Lakierów), Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Budownictwa HORPOL, Allesta Horeglad Spółka Jawna.

Od wielu lat rozpoznawalność naszych firm była nieco utrudniona, dlatego postawnowiliśmy to zmienić. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pomóc Państwu zidentyfikować nasze firmy, usługi i kadrę pracowniczą. Oddajemy do użytku nasze nowe strony internetowe, które pomogą w poszukiwaniu informacji, przybliżą oferty firm i ułatwią kontakt z naszym zespołem.

To jedynie mały fragment naszego potencjału! Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych firm.

Odkryj korzyści współpracy z Grupą Horeglad!

Zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniu 26 kwietnia odbyły się ćwiczenia praktyczne – manewrowe  mające na celu przećwiczenia procedur przyjętych w Zewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym /ZPOR/ celem jego aktualizacji oraz przygotowanie służb ratowniczych do ewentualnych działań w tym zakresie.

Ćwiczenia na terenie Terminalu Przeładunkowo – Składowego „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach odbyły się w dniu 26 kwietnia 2017 r.

 

Scenariusz ćwiczeń odbywających się cyklicznie na terenie zakładu dużego ryzyka powstania awarii przemysłowej jakim jest terminal ALEKSANDRA zakładał, że na stanowisku przeładunkowym podczas rozładunku składu cystern kolejowych szerokotorowych wskutek poluzowania hamulca nastąpiło przemieszczenie całego składu cystern. W drugiej cysternie dochodzi do rozerwania węża fazy ciekłej pomiędzy zaworem przyłączeniowym a złączem zrywalnym. Zawór denny z niewiadomych przyczyn pozostał w pozycji otwartej, co doprowadziło do wycieku gazu na zewnątrz cysterny kolejowej. W chwilę po tym następuje zapłon uwolnionego gazu a wysoka temperatura wytworzona w procesie spalania zaczyna nagrzewać płaszcz cysterny kolejowej.

Zachodzi uzasadniona obawa wybuchu fizycznego typu Bleve oraz powstanie zjawiska kuli ognia FIRE BALL.

W ćwiczeniach wzięły udział:

  1. pracownicy terminala „ALEKSANDRA”,
  2. jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Małaszewicz (3 zastępy) oraz Biała Podlaskiej (4 zastępy) w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „BIAŁA -1”.
  3. oraz 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bialskiego z Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego zadysponowanych przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Białej Podlaskiej.

W ćwiczeniach uczestniczyli jako obserwatorzy i zaproszeni goście:

  1. przedstawiciele: komend powiatowych i miejskich PSP z województwa lubelskiego, KW PSP w Lublinie,  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Białej Podlaskiej, Urzędu Gminy w Terespolu oraz innych zakładów dużego ryzyku usytuowanych na terenie gminy Terespol.

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o. Terminal Przeładunkowo – Składowy „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach.

Terminal Przeładunkowo – Składowy „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach posiada zabezpieczenia w postaci:

W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu działek stacjonarnych i przenośnych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej.

Na terenie zakładu prowadzimy operacje przeładunku gazu płynnego z cystern szerokotorowych do zbiorników magazynowych, z cystern szerokotorowych do cystern normalnotorowych i z cystern szerokotorowych do autocystern gazami płynnymi propan i propan-butan. Są to substancje które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne, są cięższe od powietrza a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.