Formularz kontaktowy

Informacje Kontaktowe

PHUB ``TRASA`` SP. Z O.O.

Przeładunek gazu
adres e-mail: gaz@grupahoreglad.pl

Przeładunek materiałów masowych
adres e-mail: masowe@grupahoreglad.pl

Kadra Zarządzająca

Terminalem Przeładunkowo-Składowym

Regina Jencz

DYREKTOR TERMINALU PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWEGO

Wojciech Horeglad

KIEROWNIK TERMINALU MATERIAŁÓW MASOWYCH

Dariusz Niedźwiedź

KIEROWNIK TERMINALU
GAZOWEGO

Lokalizacja Terminalu